Wat doet DAEB-advies?

DAEB-advies (2011) kent de sector van corporaties, beleggers en ontwikkelaars. Kees Noort, als eigenaar, loopt al jaren mee. Hij is goed in het stellen van vragen. Hij kan ook goed luisteren. Hij leest met verbazing hoe weinig de landelijke politiek weet van de Volkshuisvesting en hoe rommelig de minister probeert om meters te maken bij het bouwen van 1 miljoen woningen. Gebruik de Corporatie-sector als betrouwbare partner en geef meer centrale sturing naar de gemeenten!. Die 30 % sociaal is een forse opgave!  Wat wil je bereiken met de middenhuur? Wie moet dat gaan doen?

Kees verdiept de lokale vraag en vertaalt ambities in een bondig plan (wat hebben we en wat willen we?) Hij gebruikt het principe van “vreemde ogen dwingen”. Zijn gesprekken over een plan van aanpak hebben een beperkte omvang. Hij kan in een korte tijd een schets maken van zo’n plan. Kees is vertrouwenspersoon en is van de inhoud. Hij heeft ervaring als bestuurder, als directeur, als commissaris en hij spreekt de taal. Zijn uurtarief (€125) is zeker concurrerend.