Wat is DAEB-advies?

DAEB-advies is in 2011 door Kees Noort gestart. Ons advies is gericht op sociale volkshuisvesting en praktische zaken als: toekomstvisie, efficiency, beleidsevaluatie, goed intern toezicht, draagvlak en kwaliteit communicatie. De opdrachten hebben daarom een beperkte omvang van max. 200 uur.

Kees is vaak vertrouwenspersoon en kan goed luisteren. Hij kent de inhoud, heeft ervaring als bestuurder, als visitator, als commissaris en hij spreekt de taal van de huurdersorganisatie. De ondersteuning bij zelfevaluatie van de RvC krijgt door zijn persoonlijke aanpak veel lof. Gemiddeld wordt dat gewaardeerd met een 8. Het uurtarief (max. €125) is concurrerend.