Cultuur in de organisatie

Een goede organisatie maakt zichzelf beter door met elkaar te praten. Het gesprek over de afdelingen heen levert begrip en draagvlak. Commerciële en sociale verhuur worden onder één dak georganiseerd. Soms tegen wil en dank. Dit leidt soms tot onbedoelde  veranderingen in de cultuur van een organisatie. DAEB-advies is klankbord bij dit soort overwegingen. Als buitenstaander mag je alle vragen stellen.

Maar wanneer is commerciële poot rendabel? Wordt het een aparte organisatie met eigen management en verantwoordingstructuur? Zijn er werknemers met twee petten? Welke rol speelt de Raad hierin? Keuzen in het opdelen van de organisatie stellen hoge eisen aan het management en de rapportages.

Als beleggers het niet oppakken moet de corporatie het zelf doen. Ook middeninkomens willen huren. Bundeling van commerciële verhuur van bevriende collega’s geeft kritische massa. Een zoektocht naar partners die dat willen ligt gevoelig. DAEB-advies kan die vertrouwelijke rol hebben en is onafhankelijk en zonder belang.