Gemeentelijke bouwteams

Stevige bouwopgave. Het aanjagen van woningbouw verlangt van de gemeentelijke organisatie dat zij is ingericht op die nieuwe prioriteit. Het begint bij de top van de organisatie. Bestuur en directie besluiten dat er prestatieteams/bouwteams komen die verantwoording afleggen. De college en bestuur pakken die rol en sturen op imago en convenanten. Zij spreken af dat er geen tijd is voor een reorganisatie. Benoem welke locaties kansrijk zijn en onderzoek hoe bestaande gebouwen een nieuw leven krijgen

Bouwteams. Geen reorganisatie maar wel een constructie voor de komende paar jaar. Kiezen voor die tijdelijke organisatie stelt hoge eisen aan het management en de rapportages. Bouwteams werken bij voorkeur gebiedsgericht en zijn interdisciplinair. .  

Koop en Huur. Commerciële ontwikkelaars/beleggers en sociale verhuurders kunnen heel goed onder één dak organiseren. Geef ze daarin ook de ruimte. Focus vooral op draagvlak als gebouwd wordt in en bij bestaande wijken. De invloed van de omwonenden is  vaak groter dan gedacht. Kees Noort vindt dat de aandacht voor maatschappelijke antennes soms wordt ondergewaardeerd. Misschien komt zijn ervaring in het aanjagen in de toenmalige projectgroep-structuur van de Rotterdamse stadsvernieuwing wel van pas.