Governance structuur

De governancecode 2015 verlangt een toegesneden organisatiestructuur. Die organisatiestructuur heeft administratieve onderleggers, statuten, reglementen, begroting, jaarplan en het ondernemingsplan. De organisatie legt vast hoe je verantwoording aflegt aan de omgeving en hoe je de wensen vanuit de omgeving implementeert. De organisatie benoemt de wijze waarop vastgoedsturing, huurbeleid  en investeringskader tot stand komen. In de governance structuur moet aandacht zijn voor de taakverdeling.

Governance jaaragenda De governance jaaragenda heeft misschien wel 60 regels die je jaarlijks even moet checken. Die jaaragenda is een mooi hulpmiddel om met elkaar af te spreken hoe en wanneer je wat bespreekt. Onderdeel daarvan is draagvlak. De RvC en bestuur hebben samen een verantwoordelijkheid bij draagvlak en imago. MT, bestuur en RvC benoemen hoe draagvlak ontstaat in het dagelijkse werk. 

DAEB-advies vindt dat de aandacht voor de maatschappelijke antennes wordt  ondergewaardeerd. Goed bedoelde activiteiten blijken niet altijd goed te vallen, de legitimatie ontbreekt. De invloed van de omgeving blijkt groter dan gedacht. DAEB-advies kan u in een kort gesprek helpen aan een beter gevoel over dat draagvlak.