Bouwopgave

Waar staan we en wat willen we? De gemeente moet de regierol bij woningbouw pakken. Best lastig want de kennis van Volkshuisvesting binnen de organisatie is versnipperd en/of weg. De afgelopen 10 jaar was er veel sturen op operationele plannetjes. Het volume moet enorm omhoog dus zet de gemeente de lijnen uit en wordt prioriteit gegeven aan grote plannen. Niet wachten maar acteren. Strategische vraag: Hoe zien we er over 4 jaar uit en wat hebben we dan? Is dan de planvorming in woningbouw verdubbeld? Dat kan alleen als er onorthodox en opportunistisch wordt gehandeld. Zit de juiste persoon dan op de juiste plek en kent ieder zijn rol in het geheel van de bouwopgave? Is de organisatie concreet in wat ze wil en is er een fasering van activiteiten? Is dan ook afgesproken wat de gemeente even niet meer kan doen?

Vreemde ogen dwingen. DAEB-advies ondersteunt bij het beoordelen van de kwaliteit in de organisatie. Kees Noort stelt vragen en daagt uit. Hij is klankbord voor het bestuur en de directie en benoemt de kansen. Hij kan toelichten op de werkwijze van commerciële partners en corporaties. Hij weet hoe je bestuurlijke ambities kan  vertalen in een plan van aanpak voor veel nieuwe woningen.