Zelfevaluatie RvC

Liever geen verplichting. Zelfevaluatie van de RvC moet niet voelen als een verplichting. Toch zit niet iedere RvC hierop te wachten. DAEB-advies kan door haar aanpak de interne communicatie binnen de raad stimuleren. Zaken die eigenlijk nooit tegen elkaar gezegd worden komen toch op tafel. De zelfevaluatie gaat daarom dan ook over over de ieders expertises, taakverdeling, toetsingskader, persoonlijke stijl, meta-communicatie en over verandermanagement. Zelfevaluatie benoemt eventuele conflicten in nevenfuncties, zichtbaarheid, beschikbaarheid en compliance. Tijdens corona was het moeilijk om de zelfevaluatie voldoende interactie te geven.

Groepsgesprek als afronding. Zelfevaluatie bij DAEB-advies is een combinatie van een vertrouwelijk individueel gesprek en een groepsgesprek. DAEB-advies haalt eerst de belangrijkste thema’s op in gesprek met de voorzitter. Als voorbereiding voor de interviews biedt DAEB-advies een lijst van stellingen (zie op de site) Het resultaat van de Zelfevaluatie is een aantal bevindingen die zijn samengesteld uit de “een-op-een” gesprekken. Er is ook altijd een gesprek met de directeur-bestuurder.                    DAEB-advies heeft bij zelfevaluaties een Light-versie en een Full-versie. 

“Light-versie”. DAEB-advies ziet dat de RvC soms weinig tijd heeft voor een face-to-face gesprek. Zij kiest dan voor een Lightversie. In situaties waar recentelijk een wisseling in de RvC is geweest of waar net een visitatie is afgerond is dat logisch. Bij de Lightversie checkt DAEB-advies of iedereen nog in hetzelfde spoor zit en gebruikt een telefonisch interview bij het opstellen van bevindingen.

“Full-versie” Bij een Full-versie zijn de gesprekken face-to-face. DAEB-advies is soms observant in een reguliere RvC-vergadering en er is een check op de kwaliteit in de profielschets. Bij een Full-versie is er meer aandacht voor de interne taakverdeling en de jaaragenda. Er wordt intensiever gesproken over een toetsingskader, de rol van de huurdercommissaris en ieders beschikbaarheid.

Tarief. DAEB-advies rekent voor zelfevaluatie afhankelijk van de Light-versie of Full-versie een tarief tussen €3.500 en €5.000. Soms is het tarief niet van toepassing als gevolg van een aanvullende vraagstelling of bij veel reistijd.