Stellingen evaluatie RvC

Volkshuisvesting maakt met de Woningwet een enorme verandering door. De Raad zit erbij en kijkt ernaar. Doen wij de goede dingen? Onderstaande stellingen helpt de Raad.

 1. Het Bestuur legt voldoende beleidsevaluatie voor aan de Raad.
 2. De Raad heeft actuele kennis van betaalbaarheid en de woningmarkt.
 3. De Raad heeft een goede interne taakverdeling.
 4. Het jaarverslag van de Raad geeft een goede verantwoording van haar werk.
 5. Raad en Bestuur beoordelen jaarlijks onverenigbaarheid in nevenfuncties.
 6. De Raad heeft inzicht op het verandermanagement in de organisatie.
 7. De Raad is zichtbaar bij werkorganisatie en belanghouders.
 8. De Raad vindt de managementrapportage goed toegankelijk en strategisch.
 9. Raadsleden geven elkaar persoonlijke feedback.
 10. De Raad heeft goed zicht op haar beschikbare eigen expertises.
 11. De Raad haalt zelf info op bij de controller, OR, accountant en belanghouders.
 12. De Raad heeft inzicht in de voortgang realisatie ondernemingsplan.
 13. De Raad heeft inzicht in hoe het Bestuur eisen van stakeholders waardeert.
 14. De Raad voelt een goed evenwicht tussen haar toezichtrol en klankbordrol.
 15. De Raad heeft een goede interne afstemming over haar werkgeversrol.
 16. Voorzitter en Bestuur vinden het agendaoverleg voldoende strategisch.
 17. De voorzitter toont leiderschap, invoelingsvermogen en brengt ontspanning.
 18. Het Bestuur informeert de Raad proactief in actuele ontwikkelingen.
 19. De Raad bespreekt en maakt afspraken over haar beschikbaarheid.
 20. Er is een evenwicht in de verschillende teamrollen van de Raad.
 21. Raad en Bestuur kennen de inzet van huurdersorganisatie, B&W en partners.
 22. De Raad kent het imago van het bestuur, intern en extern.

30 januari 2019