Toetsingskader RvC

Hoe doet de Raad haar toezicht? Hoe beoordeelt zij bij besluitvorming over strategische zaken als samenwerking, schaalgrootte, grondposities, verkoop en ondernemingsplan? Hoe beoordeelt zij haar eigen functioneren? De Raad verantwoordt dat in haar jaarverslag en verwijst naar formele documenten. DAEB-advies vindt het toetsingskader van de RvC vaak onderbelicht. Een goed toetsingskader geeft de samenhang tussen ondernemingsplan, geld, planning, governance-afspraken en gesprekken met belanghouders. DAEB-advies ondersteunt de Raad in een korte slag naar een actueel toetsingskader.

Wat is het toetsingskader? Het ondernemingsplan vormt de basis voor het toetsingskader. Het kader omvat een risicobeheersing en controlesysteem, kwaliteitssysteem, kwartaalrapportages, benchmarks en jaarverslag. Het zijn de instrumenten om te meten of het goed gaat. Het komt voort uit de governance-agenda. Bij de Zelfevaluatie is het goed om zien waar nog gaten zitten in het toetsingskader.

Eisen uit Governance code 2015.Een goed toetsingskader geeft helderheid in de relatie en rolverdeling met het bestuur. Veranderingen uit “Den Haag” maar ook extra eisen aan goed toezicht vragen om beleidsevaluatie en zelfevaluatie. Governance wordt bij visitaties gemiddeld laag gewaardeerd. DAEB-advies vindt dat de Raad zichzelf daarmee tekort doet omdat wel wordt gewerkt volgens good governance. Alleen is de werkwijze matig gedocumenteerd. De secretaris van de Raad heeft het niet als prioriteit.