RvC

De RvC is aanspreekbaar op de strategisch koers. Zij beoordelen of het plan interne samenhang heeft, betaalbaar is voor de huurders en meetbaar het is. De RvC beoordeelt hoe het bod op de overeengekomen prestatieafspraken wordt waargemaakt.

Governance-structuur RvC. Wie gaat over wat? Governance geeft inzicht in de wijze waarop vastgoedsturing, huurbeleid, investeringskader, integraal risico-kader en de inzet van maatschappelijke antennes tot stand komt. De governance jaaragenda is een goed hulpmiddel. De RvC bewaakt de koers door het ophalen van informatie en gesprekken met controller, OR, accountant en bestuurders in de omgeving.

DAEB-advies ziet bij de gemiddelde RvC grote kwaliteit en diepgang. Toch wordt de Raad nog te weinig ingezet als klankbord bij het bepalen van de contouren van een strategische visie. Het is goed om intern af te spreken hoever de RvC haar klankbordrol versterkt.

Huurderscommissaris. De huurderscommissaris kan een rol spelen in het verder stimuleren van de professionele kwaliteit van het bestuur van de huurdersorganisatie. Zij is aanspreekbaar en geeft desgevraagd informatie over thema’s die spelen. De huurdercommissaris kan ook in haar netwerk kijken of daar potentiele bestuursleden voor de huurderorganisatie zitten. DAEB-advies ziet dat de rol van de huurderscommissaris nog weinig is uitgewerkt.

Beoordeling kwalteit organisatie. De RvC beoordeelt risico’s in slagkracht van de werkorganisatie. De grootste risico’s in de werkorganisatie haalt de RvC uit gesprekken met de controller, de OR en de managementletter. Het is goed om de risico’s voor de organisatie, de verbindingen, cultuur, interne samenhang en aansturing samen in beeld te brengen. DAEB-advies vindt hiervoor weinig aandacht in de kwartaalrapportages.