RvC opdracht

De RvC is aanspreekbaar op de strategisch koers van de organisatie. Zij beoordelen of plannen interne samenhang hebben, betaalbaar zijn en meetbaar zijn bij operationalisering. De RvC beoordeelt hoe de overeengekomen prestatieafspraken worden waargemaakt. De RvC moet niet bang zijn om de directeur voor de voeten te lopen.

Governance-structuur RvC. Wie gaat over wat? Governance geeft inzicht in hoe vastgoedsturing, huurbeleid, investeringskader, risico-kader en de inzet van maatschappelijke antennes tot stand komt. De Governance jaaragenda is een goed hulpmiddel. De RvC bewaakt de koers door het ophalen van informatie en gesprekken met de controller, OR, accountant en bestuurders.

DAEB-advies ziet bij de gemiddelde RvC grote kwaliteit en diepgang. Toch is zij nog niet altijd klankbord bij het bepalen van de contouren van een strategische visie. Het is goed om af te spreken hoe de RvC haar klankbordrol versterkt.

Huurderscommissaris. De huurderscommissarissen zouden een rol moeten spelen in het stimuleren van de kwaliteit van het bestuur van de huurdersorganisatie. Zij geven desgevraagd informatie over thema’s die spelen. DAEB-advies ziet dat de rol van de huurderscommissaris nog weinig is uitgewerkt.

Beoordeling kwaliteit organisatie. De RvC beoordeelt risico’s in slagkracht van de werkorganisatie. De RvC haalt risico’s in de organisatie uit gesprekken met de controller, de OR en de managementletter. Het is goed om de risico’s voor de verbindingen, de cultuur, interne samenhang en aansturing in beeld te hebben. DAEB-advies vindt dat hier nog weinig aandacht voor is in de kwartaalrapportage.