Taken huurdersorganisatie

De woningwet ziet de huurdersorganisatie als de belangenbehartiging van huurders. De woningwet benoemt dat de huurdersorganisatie professioneel moet worden om “sparringpartner” te zijn. Dat betekent een heel ander soort werk voor het bestuur. Die rol als sparringpartner is niet altijd mogelijk met de huidige samenstelling van het bestuur. Het bestuur zijn vrijwilligers met een groot hart. Aan het vrijwilligers-bestuur wordt gevraagd om 6 tot 8 uur per week beschikbaar te zijn. Dat is heel stevig. Veel hangt af van de ambitie van voorzitter en van de secretaris.

Het bestuur zal overgaan van papier naar digitaal. De wijkkrant of huurdersblad gaat per mail of komt op de website. Er wordt meer gebruik gemaakt van sociale media. Er komen digitale nieuwsbrieven. In het bestuur moet iemand tijd willen besteden aan de kwaliteit van de website.

Het bestuur wil meer kennis ontwikkelen. Een keer scholing bij de Woonbond is te weinig. Het is daarom de vraag of het bestuur gebaat is om een dagje in de klas. Er is continuïteit nodig. Ervaring leert dat werkend-leren meer oplevert. Je gebruikt de bestuursvergaderingen voor kennisoverdracht en het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Het betrekken van een adviseur voor een langere tijd loopt stevig in de papieren. De woningwet zegt dat de corporatie het bestuur (financieel) moet ondersteunen. Corporatiebestuurders begrijpen dat. Zij willen dan een goed activiteitenplan. DAEB-advies adviseert hoe je de taken goed georganiseerd aanpakt en geeft tips hoe je het digitale contact met de achterban kan versterken. Het tarief van DAEB-advies is altijd concurrerend. Het zit onder dat van de Woonbond.