Professionalisering huurders

Huurdersorganisaties maken een herstart. Er wordt gezocht naar uitbreiding en vernieuwing in de samenstelling van het bestuur. De huurdersorganisatie verandert van een centraal punt waar je klachten over de huisbaas kan droppen naar een organisatie met achterban die meedenkt vanuit het belang van alle huurders.

Het bestuur wil zich werkende weg scholen. Reactief wordt proactief. Dat is niet eenvoudig. De huurdersorganisatie bestaat uit vrijwilligers die nooit op kunnen tegen al die kennis bij de corporatie. Het bestuur wil beter worden door het aantrekken van nieuwe bestuursleden en door opleiding. De opleiding gaat over houding en gedrag maar ook over betaalbaarheid en kwaliteit in huurbeleid, huurcontracten, woningwaardering, verkoopbeleid en woonbeleid voor ouderen, jongeren en bewoners in achterstandsituaties.

Het bestuur wil zich laten ondersteunen door een adviseur die werkende weg helpt bij het opstellen van die zienswijzen en gelijk doet aan kennisontwikkeling. Is de bestuursvergadering goed voorbereid door de secretaris? Wat is de inhoud, hoe is de planning van activiteiten en welke taakverdeling? Professionaliseren van het bestuur gaat over de zorgvuldige voordracht van een huurderscommissaris.

Een standpunt van het bestuur moet draagvlak hebben. Contact met de achterban is essentieel. De wijze waarop meningen van de achterban worden opgehaald dient te worden verbeterd met digitale hulpmiddelen. Een interactieve website maakt het mogelijk om te zenden en om signalen op te halen.

Hoe betaal je dat dan? Er is budget nodig om een externe te kunnen inhuren. Besturen kloppen daarom aan bij de huisbaas want alleen van de contributie van leden van de vereniging kom je niet. Het bestuur moet overtuigen met een goed activiteitenplan. Zij wil kunnen beschikken over een budget voor het hebben van een eigen kantoor, aanschaf laptops, internet, bouw en beheer website, en een vrijwilligersvergoeding.  Een bijdrage van € 8,00 per woning per jaar is inmiddels gangbaar.

DAEB-advies ondersteunt het bestuur door mee te lopen in bestuursvergaderingen. Wij beginnen altijd met het gezamenlijk benoemen wat je bent, wat je wilt zijn en waar je over een jaar wilt staan. Een traject van professionalsering duurt al snel een jaar.