Prestatieafspraken en huurdersorganisaties

De Woonvisie van een gemeente is kader voor het volkshuisvestingsbeleid. Het geeft aan hoe nu wordt gewoond, waar een tekort aan huisvesting dreigt en voor welke groep bewoners er moet worden gebouwd of verbouwd. Op basis van de woonvisie zijn afrekenbare prestatieafspraken te maken. Prestatieafspraken moeten aandacht geven aan de kwaliteit van het wonen in wijken. In de nieuwe Woningwet staat dat de huurderorganisatie een belangrijke “aandeelhouder” is.

Zaal vol vrijblijvendheid. De huurdersorganisatie zal bij prestatieafspraken insteken op betaalbaarheid, passende verhuur maar ook op een goede woonomgeving en dus op prettig wonen. Zij zal de gemeente aanspreken op een goede werking van de WMO. Met name bij de gemeente is dat even wennen. DAEB-advies ondersteunt het bestuur van de huurderorganisatie bij het benoemen van de nieuwe afspraken. Goede onderlinge spelregels zijn daarin essentieel. Het z.g. tripartiteoverleg zal een “win-win” opleveren voor de sociale verhuur. De huurdersorganisatie wil liever drie goede afspraken dan een zaal vol vrijblijvendheid.