Betaalbaar en prettig wonen

Goed woongenot leidt tot minder uitval, minder ziekte, minder boosheid en meer samenhang. Door bezuiniging op maatschappelijke kwaliteit, sociaal beheer en decentralisatie van de Zorg vallen er gaten in de wijken.. Zorginstellingen coördineren niet en de gemeente vult haar regierol te klein in. Sociaal beheer van de corporatie wordt afgebouwd omdat de organisatie goedkoper moet.

Door het sluiten van intramuraal wonen en bezuiniging op zorg voor geestelijk of lichamelijk  gehandicapten ontstaan ongewenste situaties. Het langer thuis wonen, betaalbaarheid en vraagt actie van zorg- en welzijnsdiensten. Bewoners kunnen de vragen bij situaties als armoedeval, vervuiling, vereenzaming, dwaling en afwijkend gedrag niet alleen aan. Mantelzorg is beperkt. DAEB-advies ziet dat er veel te weinig (strategische) afstemming is tussen wonen, zorg, welzijn, gemeente en mantelzorg.

Het bestuur van de huurdersorganisatie heeft de mogelijkheid om dit te agenderen in de prestatieafspraken. Afgesproken moet worden hoe de verschillende organisaties die allemaal een deel van de situatie kennen het gaat aanpakken. DAEB-advies helpt huurdersorganisaties die betaalbaar en prettig wonen willen inbrengen in de prestatieafspraken.