Huurdersorganisatie

Sinds 2015 maken Huurdersverenigingen een herstart. Zij hebben een grotere rol hebben gekregen in de  Woningwet. Zij denken na over de werkwijze en de structuur in hun organisatie. Hoe kunnen we het beste contact houden met onze achterban? Je bent er immers vertegenwoordiger van alle huurders. Wanneer zijn we representatief? Blijven we een vereniging of worden we een stichting?

Kwaliteit bestuurders Het bestuur worstelt met vragen zoals: Hoe krijg je voldoende goede bestuurders? Waar halen die bestuurders de tijd vandaan om hun rol goed in te vullen. Moet een bestuur volledig uit huurders bestaan?

Het opstellen van zienswijzen en nadenken over prestatieafspraken verlangd van de huurdersorganisatie een behoorlijke inhoudelijke kennis. Het lijkt er wel op dat zij regelmatig moeten kunnen beschikken over een adviseur die op beleidsthema’s adviseert en af en toe ondersteunt bij het uitschrijven van zienswijzen. DAEB-advies maakt besturen van huurders beter door ze aan de hand mee te nemen. Niet door het bestuur in de klas te zetten, want dat is te theoretisch. Werkende weg levert het beste resultaat en zorgt voor opbouw van kwaliteit binnen het bestuur.