Bestuur huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties moeten een omslag maken van een club boze huurders naar een organisatie die beleidsmatig meedenkt in het belang van huurders. De huisbaas wil graag een gevoel van krijgen dat het bestuur van de huurdersorganisatie iets brengt waar de corporatie beter van wordt. Reactief wordt proactief.

Soms werkt dat niet of is er geen huurders-platvorm. In dat geval zal de corporatie zelf het initiatief moeten nemen om iets van participatie voor elkaar te krijgen. Hoe dat het beste kan is per situatie anders.

De huurders moeten het gevoel krijgen dat ze als vrijwilligersorganisatie voor vol worden aangezien. Regelmatig ontbreekt er veel aan die verstandhouding. Van vrijwilligers mag je niet verwachten dat ze op kunnen tegen al die kennis bij de corporatie. Diezelfde corporatie moet het mogelijk maken om tegenspel van de huurders te krijgen. Dat wordt makkelijker met een budget voor een eigen kantoor, laptops, internet, een adviseur te betalen. Een bijdrage van de huisbaas van € 8,00 per woning per jaar is inmiddels gangbaar.

Om geld te krijgen moeten huurders overtuigen met een goed activiteitenplan. In dat plan geven huurders aan hoe ze hun klankbordrol invullen. Maar ook hoe zij zich scholen, zorgvuldige communiceren met de achterban en thuisraken in huurbeleid en woningwaardering stelsels. De huurdersorganisatie heeft invloed op de te maken prestatieafspraken maar moet ook goed kunnen luisteren wat er onder huurders leeft. Er wordt dus best veel expertise gevraagd.

DAEB-advies ondersteunt het bestuur van de huurdersorganisatie. Zij helpt bij het maken van zienswijzen op huurverhoging, reactie op een koersplan van de corporatie, de huurbrief, een sociaal plan bij sloop/renovatie en bij opstellen van een service-abonnement. DAEB-advies doet scholing werkende weg. Niet door het bestuur in de klas te zetten, want dat is te theoretisch.