Bestuur huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties veranderen van een club boze mannen waar je klachten over de huisbaas kan droppen naar een organisatie die beleidsmatig meedenkt in het belang van huurders. Reactief wordt proactief. Dat is niet eenvoudig omdat de achterban vaak vraagt om ondersteuning bij individuele zaken. Bestuursleden van de huurdersorganisaties zijn vrijwilligers die nooit op kunnen tegen al die kennis bij de corporatie. Diezelfde corporatie waardeert daarentegen het tegenspel uit de huurders en is bereid om dat mogelijk te maken. Met een budget kunnen huurders een eigen kantoor, laptops, internet, een adviseur en een vrijwilligersvergoeding betalen. 

De huurders moeten overtuigen met een goed activiteitenplan om een bijdrage van de corporatie te kunnen krijgen. In dat plan geven huurders aan hoe ze hun zienswijzen en klankbordrol invullen. Maar ook hoe zij zich scholen, zorgvuldige communiceren met de achterban en thuisraken in huurbeleid en woningwaardering stelsels. Zij moeten ook omgaan met de landelijke discussies over middenhuur en de maximale huurprijs. Het bestuur van de huurdersorganisatie heeft invloed op de te maken prestatieafspraken. Er wordt dus best veel expertise gevraagd. Een bijdrage van de huisbaas van € 8,00 per woning per jaar is inmiddels gangbaar.   

DAEB-advies ondersteunt het bestuur van de huurdersorganisatie bij zienswijzen op huurverhoging, op een koersplan van de corporatie, de huurbrief, een sociaal plan bij sloop/renovatie en bij opstellen van een service-abonnement. DAEB-advies doet scholing werkende weg. Niet door het bestuur in de klas te zetten, want dat is te theoretisch.