De directeur heeft veel overlegtafels

Woningbouwplan. De bedrijfskosten zijn omlaag. Maar ging dat niet ten koste gaan van de dienstverlening en volkshuisvesting kennis? De achterstand in kennis van de  “Volkshuisvesting” bij de gemeentelijke organisatie moet worden ingelopen. En dan moet er ook nog een woningbouwplan komen dat veel concreter is dan de Woonvisie. Begin met het benoemen van de locaties. Wie doet dat? Wie maakt een plan van aanpak? Welke directeur wordt trekker van de woningbouw? Het zijn vragen van de wethouder die aan veel tafels beantwoord moeten worden. Vragen gaan over Soft-skills van de directie.(presentatie, competenties, communicatie en strategisch gedrag) De gemeente moet haar slagkracht agenderen.

Terugkijken, evalueren en kiezen. DAEB-advies is klankbord voor het bestuur en de directie bij strategische keuzen. Zij ondersteunt bij het maken van een stevig woningbouwplan. Dat begint met het stellen van moeilijke vragen en benoemen waarom dingen zo zijn gegaan. We zien dan een aantal dilemma’s waarin gekozen moet worden. De kool en de geit sparen werkt niet. Een Quick Scan Bedrijfsvoering, door een externe maakt situaties bespreekbaar en legt keuzen op tafel. DAEB-advies kan die tijdelijke rol spelen.