De Directeur-Bestuurder heeft veel tafels

Door de woningwet zijn bordjes verhangen. Het toezicht van de AW is voelbaar. De corporatie krijgt een ander type management, stuurt integraal, legt meer uit en zoekt actief naar vormen van uitbesteding en samenwerking. De bedrijfskosten moeten omlaag maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening. De directeur-bestuurder zal coöperatief zijn en partijen moeten meenemen. De gemeente heeft haar achterstand in kennis van de  “Volkshuisvesting” grotendeels ingelopen. Wel lastig dat de gemeente sectoraal is georganiseerd. De directeur-bestuurder staat voor de vraag waar de corporatie maatschappelijke waarde toevoegt en waar geen behoefte aan is.

DAEB-advies is klankbord voor de bestuurder op strategische keuzen. Wij ondersteunen desgewenst bij het uitschrijven en uitwerken van een koersnotitie of beleidsplan. Dat doen we dan door eerst achterom te kijken en te evalueren op het huidige ondernemingsplan. Daarna ontstaan een serie vragen om voor te leggen aan een samenstel van management, bestuur en RvC.