Quick Scan Bedrijfsvoering

Succesvolle bedrijfsvoering betekent dat zowel het verhuurproces als het vastgoedonderhoud doelmatig is ingericht. Afdeling-overstijgende bedrijfsprocessen lopen risico omdat het eigenaarschap soms niet goed vastligt. Het woningonderhoud (dagelijks, mutatie, periodiek en planmatig) valt onder meerdere managers. De linkerkant van de organisatie moet weten wat de rechterkant doet.

De exploitatie bij corporaties gemiddeld duurder dan bij commerciële verhuurders is logisch. Er zijn nog steeds gebruiken en hobbies in de werkorganisatie die niet passen bij doelmatig, doelgericht, goed en betaalbaar. Dat verschil in organisatiekosten neemt wel af. Er wordt meer uitbesteed, er is minder management en er is focus op de primaire taak. Maar er komt nog wel het effect van passend verhuren, er is een energietransitie en er zijn prestatieafspraken.

Terugkomende vragen voor het management zijn: Is de kwaliteit hoog genoeg, sturen we op de goede dingen, is de fusie goed geïmplementeerd en heeft de organisatie heldere prioriteiten? Vragen die soms beter door een buitenstaander gesteld kunnen worden.

Quick Scan Bedrijfsvoering
DAEB-advies denkt dat de Quick Scan Bedrijfsvoering (QSB) zichtbaar maakt of het beter kan. Het is goed om een keer (low profile) een QSB te maken door een aantal gesprekken dwars door de organisatie. De ervaring van DAEB-advies met audits en visitaties levert dat inzicht.