Organisatiecultuur

Soft-skills van bestuur en RvC (presentie, competenties, communicatie, relatie met partners en strategisch gedrag) vormen samen de organisatiecultuur. Een goede cultuur maakt een organisatie beter. Het bestuur heeft een grote rol door voorbeeldgedrag en door de organisatiecultuur te agenderen. Goed hulpmiddel is altijd om te evalueren en te benoemen waarom dingen gaan zoals ze zijn gegaan.

De RvC maakt afspraken hoe zij de zelfevaluatie wil doen. Het is goed om vooraf te bepalen over welke elementen de zelfevaluatie gaat. De verschillende expertise profielen moeten logisch op elkaar aanvullen. Cultuur en gedrag en de samenhang in taakverdeling, beschikbaarheid en de invulling van de klankbordrol van de RvC geeft aanknopingspunten voor bespreking van de organisatiecultuur.

DAEB-advies adviseert houding, gedrag en cultuur te bespreken bij de prestatieafspraken tussen bestuur en raad. Dit is ook een aandachtspunt bij de zelfevaluatie van de RvC en de jaarlijkse evaluatie van het bestuur en MT. Een Quick Scan Bedrijfsvoering door een buitenstaander maakt situaties bespreekbaar.