Directeur-Bestuur

Hoe staat onze organisatie er op? Wat moeten we met het versnipperd bezit in ons werkgebied. Ruilen, verkopen of een beheerovereenkomst met een collega? Doen we de dingen die we hebben afgesproken, en doen we ze goed? Past ons ondernemingsplan nog bij de wens van onze belanghouders?

Hoe is de bedrijfscultuur, wat is de kwaliteit van onze verantwoording? Zijn de prioriteiten helder? Is er intern draagvlak op de toekomstvisie? Wat mogen we verwachten van onze partners. Het vraagt om stuurmanskunst en bestuurlijk leiderschap.

Quick Scan Bedrijfsvoering                                                                                                                Goed leiderschap betekent soms een spiegel voorhouden. Vraag aan een buitenstaander hoe de organisatie er voorstaat. DAEB-advies doet Quick Scans Bedrijfsvoering (QSB). wij hebben dan een aantal gesprekken dwars door de organisatie en geven de bestuurder een beeld van de cultuur, de effectiviteit en slagkracht in bedrijfsprocessen. Hobbyisme wordt zichtbaar. Het geeft inzicht in gebruik van afgesproken procedures, de AO-IC en de opvolging uit het visitatierapport. DAEB-advies doet een QSB bij voorkeur “low profiel” met een korte doorloop van niet langer dan drie weken.