DAEB-advies is aanjager woningbouw

Kees NoortDe wethouder zal veel aandacht moeten geven aan woningbouw. 30% nieuwe sociale huurwoningen er bij is een flinke opgave. Kan de organisatie dat aan? Hoe doorbreek je stagnatie in bestaande plannen?  Welke locaties zijn een struikelblok? Wat kan een corporatie betekenen? Wat willen beleggers? Kees Noort kent deze wereld en brengt bij elkaar. Kees is eigenaar van DAEB-advies (2011).

Profiel Kees Noort. Kees heeft ervaring als trekker van bouwplannen, als voorzitter RvC, als voorzitter huurdersplatform, als directeur bij een corporatie en als klankbord voor versnelling van woningbouw. Hij was partner bij een groot adviesbureau in de volkshuisvesteng en projectontwikkeling. Hij was twee jaar “global auditeer” bij ARCADIS. Hij is voorzitter van Coöperatie De VAK. Dat laatste combineert hij nu met DAEB-advies.

Opdrachten van DAEB-advies :

  • Gesprekspartner bij uitwerking van Volkshuisvestingsbeleid
  • Zelfevaluaties RvC woningcorporaties in “full” of “light” variant
  • Opstellen plan van aanpak met een aanjaagteam Nieuwbouw
  • Verbeterslag in het bestuur van de huurdersvereniging
  • Beoordelen woningbouw ambities gemeente
  • Organisatie workshop woningbouw-aanjaagplan met bestuur, directie en MT
  • Implementatie Prestatieafspraken tussen gemeente corporatie(s) en huurders
  • Besturen coöperatie in kunst-en-cultuur-onderwijs met 100 ZZP’ers

Het cijfer in de opdrachtevaluaties van DAEB-advies is een acht. Genoemd worden: confronterend, hoge kwaliteit, snelheid, veel inhoud, niet duur en een vaste prijs.