DAEB-advies aanjager van woningbouw

Kees NoortNieuwe colleges gaan in hun programma’s veel aandacht geven aan woningbouw. 30% sociale huurwoningen wordt vaak niet gehaald. Hoe ga je dat gat dichten? Kan de corporatie dat aan? Wat willen beleggers? Hoe verwerk je de nieuwe initiatieven van Hugo de Jonge? Een stevig gesprek met DAEB-advies geeft contouren. Kees Noort is eigenaar van DAEB-advies (2011).

Profiel Kees Noort. Kees heeft ervaring als trekker van bouwplannen, als voorzitter RvC, als voorzitter huurdersplatform, als bestuurder bij een woningcorporatie en als klankbord voor versnelling van woningbouw. Hij was partner bij een groot adviesbureau in de volkshuisvesteng en projectontwikkeling. Hij was twee jaar “global auditeer” bij ARCADIS. Hij is voorzitter van Coƶperatie De VAK in Kunst- en Cultuuronderwijs. Dat laatste combineert hij nu met DAEB-advies.

Opdrachten van DAEB-advies afgelopen 3 jaar:

  • Gesprekspartner bij uitwerking van Volkshuisvestingsbeleid
  • Uitleg puntensysteem huurwoningen.
  • Zelfevaluaties RvC woningcorporaties in “full” of “light” variant
  • Opstellen plan van aanpak met een aanjaagteam Nieuwbouw
  • Verbeterslag in het bestuur van de huurdersvereniging
  • Klankborden en reflectie voor de directeur-bestuurder corporatie
  • Beoordelen woningbouw ambities gemeente
  • Organisatie workshop woningbouw-aanjaagplan met bestuur, directie en MT
  • Implementatie Prestatieafspraken tussen gemeente corporatie(s) en huurders
  • Besturen coƶperatie met kunst-en-cultuur-onderwijs met 100 ZZP’ers

Het cijfer in de opdrachtevaluatie van DAEB-advies is een acht. Genoemd worden: confronterend, hoge kwaliteit, snelheid, veel inhoud, niet duur en een vaste prijs.