DAEB-advies helpt bij keuzen die nodig zijn.

Profiel

Kees NoortKees Noort is eigenaar van DAEB-advies (2011). Hij heeft ervaring als voorzitter RvC, als voorzitter van een bewonersplatform, als bestuurder bij een middelgrote corporatie en als visitator bij Raeflex. Hij kent de sector Wonen. Hij was partner bij een groot adviesbureau in de volkshuisvesteng en projectontwikkeling. Hij was twee jaar “global auditeer” bij ARCADIS. Hij is voorzitter van Coöperatie De VAK met 100 leden in Kunst- en Cultuuronderwijs. Hij combineert dat nu met DAEB-advies.

Opdrachten van DAEB-advies afgelopen 3 jaar:

 • Zelfevaluaties RvC in “full” of “light” variant
 • Samenstellen van de nieuwe RvC bij fusie
 • Verbeterslag bij het bestuur van de huurdersvereniging
 • Werving bestuursleden huurdersvereniging
 • Klankbord en reflectie voor de Directeur-Bestuurder
 • Advies over beloningsstructuur bij de RvC
 • Opstellen van een governance jaaragenda
 • Beoordelen expertiseprofiel van de RvC
 • Taakverdeling binnen de RvC
 • Organisatie startbijeenkomst tbv. strategisch plan met bestuur, RvC en MT
 • Ondersteuning huurdersvereniging bij hun rol in Prestatieafspraken
 • 100 ZZP’ers leren werken in één coöperatie met kunst-en-cultuur-onderwijs

De opdrachtevaluatie van DAEB-advies is altijd goed, gemiddeld een acht. Genoemd worden: soms confronterend, hoge kwaliteit, snelheid, veel inhoud, niet duur en een vaste prijs.