Wat is DAEB-advies?

DAEB-advies is in 2013 door Kees Noort gestart. Het advies is vaak gericht op sociale volkshuisvesting en praktische zaken zoals taakverdeling, effect van beslissingen, intern en extern draagvlak en duidelijke communicatie. Kees is vaak vertrouwenspersoon, kan goed luisteren, hij kent de inhoud, heeft ervaring als bestuurder en als commissaris en hij spreekt de taal van de huurdersorganisatie. De ondersteuning bij zelfevaluatie van de RvC krijgt door de persoonlijke aanpak veel lof. Gemiddeld wordt dat gewaardeerd met een 8. Het uurtarief (max.€125) is concurrerend.

DAEB-advies is een eenmanszaak. Opdrachten hebben daarom een beperkte omvang van 200 uur. 

.