Een goede organisatie

Een goed organisatie is voorwaarde voor mooie resultaten. De neiging om te sturen op wat voor de voeten komt en operationele zaken is groot. Dat geldt voor professionele organisaties maar net zo goed voor een vrijwilligers huurderorganisatie. Zit de juiste persoon op de goede plek en is de interne verbinding uitgebalanceerd?

Werkt de organisatie als één geheel en past houding en cultuur bij de opgave? Is de organisatie concreet in wat ze wil en is er een fasering van activiteiten? Heeft de organisatie een (maatschappelijke) strategie en maakt ze afspraken met partners? Af en toe evalueren van de organisatie-kwaliteit geeft goed inzicht in do’s and don’ts.

Zes kenmerken van een goede organisatie                                      

  1. De organisatie kan goed luisteren en meningen ophalen
  2. De organisatie maakt keuzen in taken, bevoegdheden en communiceert dat
  3. De organisatie benoemt hoe je actueel blijft door Plan-Do-Check-Act
  4. De organisatie is bondig en benoemt checks en balances
  5. De organisatie kan de opgave aan en benoemt hoe ze expertise aantrekt
  6. Er is evenwicht in de interne kosten en maatschappelijke opbrengsten.

Vreemde ogen dwingen. DAEB-advies ondersteunt bij het beoordelen van de kwaliteit in de organisatie. Kees Noort stelt vragen en daagt uit. Hij richt zich op het bestuur van de huurdersorganisatie. Voor directeur-bestuurder en de RvC is hij klankbord en begeleidt bij zelfevaluatie. DAEB-advies vindt een periodieke Quick Scan op de (werk)organisatie zeer nuttig.