Zelfevaluatie RvC

Zelfevaluatie van de RvC moet niet voelen als een verplichting. Toch zit niet iedere RvC hierop te wachten. DAEB-advies ondersteunt bij zelfevaluaties. Zij heeft hiervoor een Light-versie en een Full-versie. In beide versies is aandacht voor houding, cultuur en teamrollen (zie elders op de site)

De zelfevaluatie gaat over de beschikbare expertises, taakverdeling, toetsingskader, over persoonlijke stijl, over meta-communicatie, over verandermanagement en over lokale verankering. Maar zelfevaluatie geeft ook een beeld van nevenfuncties, beschikbaarheid en compliance.

Groepsgesprek als afronding. Zelfevaluatie bij DAEB-advies is altijd een combinatie van een vertrouwelijk individueel gesprek en een groepsgesprek. Het resultaat is een aantal bevindingen die zijn samengesteld uit de “een-op-een” gesprekken. Er is ook altijd een gesprek met de directeur-bestuurder.

“Light-versie”. DAEB-advies ziet dat de RvC soms weinig tijd heeft voor een face-to-face gesprek met de externe adviseur. Zij kiest dan voor een Lightversie. In situaties waar recentelijk een wisseling in de RvC is geweest of waar net een visitatie is afgerond lijkt dat logisch. De implementatie is vaak nog gaande. De Lightversie checkt of iedereen nog op hetzelfde spoor zit en gebruikt een telefonisch interview bij het opstellen van bevindingen.

“Full-versie” Bij een Full-versie zijn de gesprekken face-to-face. DAEB-advies is soms observant in een reguliere RvC-vergadering en er is een check op de kwaliteit in de profielschets. Bij een Full-versie is er meer aandacht voor de interne taakverdeling en de governance jaaragenda. Er wordt intensiever gesproken over een toetsingskader, de jaaragenda, de rol van de huurdercommissaris en ieders beschikbaarheid.

Tarief. Bij een evaluatie haalt DAEB-advies eerst de belangrijkste thema’s op in gesprek met de voorzitter. Als voorbereiding voor de interviews biedt DAEB-advies een lijst van stellingen (zie op de site). DAEB-advies rekent voor zelfevaluatie afhankelijk van de Light-versie of Full-versie een tarief tussen €3.500 en €5.000 ex btw. Soms is de wens voor maatwerk bij een combinatie met toekomstige ambities of bij veel reistijd.