De Directeur-Bestuurder doet het anders.

Door de woningwet zijn bordjes verhangen. Het toezicht van de Aw is voelbaar. Gemeente en huurderorganisatie zijn de aandeelhouders. De RvC zit dichter op het bestuur en het bestuur zit dichter op de inhoud. Allen beoordelen of de juiste zaken worden opgepakt en uitlegbare keuzen worden gemaakt. De corporatie heeft een ander type management, stuurt integraal, legt meer uit en zoekt actief naar vormen van uitbesteding en samenwerking. De bedrijfskosten moeten omlaag maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening en goede communicatie. De governancecode verwacht van Bestuur en RvC een duidelijke samenhang. Bestuur en RvC zijn zichtbaar en aanspreekbaar. De gemeente geeft in haar Woonvisie aan waar accenten gelegd moeten worden. Zij zijn leidend voor de  prestatieafspraken. De gemeente moet haar achterstand in kennis van de ”Volkshuisvesting” snel inlopen. Lastig is dat de gemeente vaak sectoraal is georganiseerd.Het bestuur van de huurdersorganisatie heeft haar handen vol en moet goed worden ondersteund. De directeur-bestuurder zal hierin coöperatief zijn en partijen meenemen. Door meer kader in de woningwet staat de bestuurder voor de vraag waar de corporatie maatschappelijke waarde toevoegt en waar geen behoefte aan is.

DAEB-advies is klankbord voor de bestuurder op strategische keuzen in het ondernemingsplan. Zij ondersteunt desgewenst bij het uitschrijven en uitwerken van een koersnotitie of beleidsplan..