Directeur-Bestuur

De bestuurder geeft vorm aan de werkorganisatie, bepaalt de koers en heeft een voorbeeldfunctie. Hoe staat de organisatie er op? Meer regie van de gemeente, sterkere positie huurders en afspraken over betaalbaarheid vragen om verandermanagement. Veel begint het met houding en gedrag. Doen we de dingen die we hebben afgesproken, en doen we ze goed? Passen de prestaties bij de wens van belanghouders?

Hoe is de bedrijfscultuur, kent iedereen de procedures en wat is de kwaliteit van verantwoording? Er is behoefte aan prioriteiten. Hanteert ieder de juiste prioriteiten?  Is er intern draagvlak op de toekomstvisie en is er een goed strategisch kader? Vertrouwen in de samenwerkingspartners is onontbeerlijk. Is er transparantie over de financiële polsstok? Heeft de organisatie goed inzicht in haar positie. Het vraagt van de bestuurder goed leiderschap.

Quick Scan Bedrijfsvoering

Goed leiderschap betekent soms een spiegel voorhouden. Vraag aan een buitenstaander hoe de organisatie er voorstaat. DAEB-advies doet Quick Scans Bedrijfsvoering (GSB). Zij heeft daarin een aantal gesprekken dwars door de organisatie en geeft de bestuurder op basis daarvan een beeld van de cultuur, de effectiviteit en slagkracht in bedrijfsprocessen. Het maakt hobbyisme zichtbaar. Het geeft inzicht in gebruik van afgesproken procedures, de AO-IC en de opvolging uit het visitatierapport. DAEB-advies doet een QSB bij voorkeur “low profiel” met een korte doorloop van niet langer dan drie weken.