De sociale verhuur is veranderd

Passend toewijzen, andere type werkorganisatie, meer begrijpelijke taal, goede verhouding met huurders en planmatig naar de energietransitie. Dat zijn actuele thema’s. Hoe dicht zit je als Raad op het bestuur? Worden strategische doelen bewaakt? Kunnen we de investering aan? Hoe krijgt je bij de huurders voldoende kader? Visitatie en zelfevaluatie leveren nieuwe inzichten. DAEB-advies helpt bij het maken van keuzen die nodig zijn..

Profiel 

Kees Noort is eigenaar van DAEB-advies (2013). Hij heeft ervaring als voorzitter RvC, als voorzitter van een bewonersplatform, als bestuurder middelgrote corporatie en als visitator. Hij kent de sector Wonen. Hij werd na 10 jaar als DB in de Leidse regio partner bij een groot advies bureau in de volkshuisvesteng en projectontwikkeling. Hij was twee jaar international auditeer bij ARCADIS. In 2017 werd hij voorzitter van het bestuur bij een Coöperatie in Kunst- en Cultuuronderwijs. Hij combineert dat nu met DAEB-advies.        

Kees Noort Opdrachten van DAEB-advies afgelopen 4 jaar:

 • Zelfevaluatie in ”full” of ”light” variant bij RvC’s
 • Samenstellen van een nieuwe RvC bij twee fusies.
 • Verbeterslag bestuur 6 huurdersverenigingen
 • Werving nieuwe bestuursleden huurdersverenigingen.
 • Klankbord en reflectie met Directeur-Bestuurder.
 • Advies over beloningsstructuur bij een RvC
 • Opstellen van een governance jaaragenda.
 • Beoordelen expertiseprofiel van RvC’s.
 • Taakverdeling en de opzet van een toetsingskader voor RvC’s.
 • Workshop met bestuur, RvC en MT voor een strategisch plan.
 • Ondersteuning huurdersvereniging bij rol in prestatieafspraken
 • Zorgen dat de 100 kleine ondernemers in de Coöperatie zich thuis voelen.

En….uhh, het leuke is dat de opdrachtevaluatie altijd zeer positief is. Gemiddeld een 8 Genoemd worden: hoge kwaliteit, snelheid, veel inhoud, niet duur en een vaste prijs.