Verhuursector verandert

U heeft versnipperd bezit, u wilt een beheerovereenkomst met een collega-corporatie, u wilt toch meer middenhuur of u twijfelt over de structuur in uw werkorganisatie. Hoe dicht zit de Raad op het bestuur en hoe krijgt uw huurdersorganisatie meer kader? Veel vragen. Visitatie en zelfevaluatie leveren inzichten. DAEB-advies helpt bij het maken van keuzen die nodig zijn.

Profiel                                                                                                                                 Kees Noort is eigenaar van DAEB-advies (2011). Hij heeft ervaring als voorzitter RvC, als voorzitter van een bewonersplatform, als bestuurder bij een middelgrote corporatie en als visitator bij Raeflex. Hij kent de sector Wonen. Hij was partner bij een groot adviesbureau in de volkshuisvesteng en projectontwikkeling. Hij was twee jaar “global auditeer” bij ARCADIS. Hij is voorzitter van een Coöperatie met 100 leden die werken in Kunst- en Cultuuronderwijs. Hij combineert dat nu met DAEB-advies.        Kees Noort

Opdrachten van DAEB-advies afgelopen 3 jaar:

 

 • Zelfevaluaties RvC in ”full” of ”light” variant
 • Samenstellen van een nieuwe RvC bij twee verschillende fusies.
 • Verbeterslag bij 6 besturen van huurdersverenigingen
 • Werving nieuwe bestuursleden huurdersverenigingen.
 • Klankbord en reflectie met Directeur-Bestuurder.
 • Advies over beloningsstructuur bij een RvC
 • Opstellen van een governance jaaragenda.
 • Beoordelen expertiseprofiel van div. RvC.
 • Taakverdeling binnen div. RvC.
 • Organisatie startbijeenkomst tbv. nieuw strategisch plan met bestuur, RvC en MT
 • Ondersteuning huurdersverenigingen bij hun rol in Prestatieafspraken
 • 100 ZZPers leren werken in één coöperatie met kunst-en-cultuur-onderwijs. .

De opdrachtevaluatie van DAEB-advies is altijd goed, gemiddeld een acht. Genoemd worden: soms confronterend, hoge kwaliteit, snelheid, veel inhoud, niet duur en een vaste prijs.